คู่มือการใช้งาน

ระบบแจ้งการมาสาย ผู้ที่จะบันทึกข้อมูลการมาสายจะเป็นครูเวรประจำวันที่มีหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ต้องมีจีเมล์ ของโรงเรียนหันคาพิทยาคม คือ ชื่อผู้ใช้ ตามด้วย @hunkhapit.ac.th เช่น t112 @hunkhapit.ac.th , [email protected] hunkhapit.ac.th

สามารถใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และอื่นๆ ของครูหรือนักเรียนก็ได้ โดยการส่งฟอร์มจะต้องให้ครูเวรประจำวันตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้ถูกต้อง

รูปที่ 1

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เข้าสู่ระบบโดยสแกน QR-code ด้านบนหน้าเว็บเพจนี้หรือคลิกข้อความ "เข้าสู่ระบบแจ้งการมาสายของโรงเรียน หรือ URL https://zhort.link/vvC จะปรากฎหน้าจอ ตามรูปที่ 1

2. ในรูปที่ 1 จะมีช่องกรอกข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลนักเรียนคนที่มาสาย ที่นักเรียนบอก เช่น ชื่อ นามสกุล ห้อง รหัสประจำตัวนักเรียน


รูปที่ 2

3. แล้วคลิกที่ปุ่ม Search ตามรูปที่ 2

4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Search แล้วจะปรากฎ ตารางข้อมูล รหัส ชื่อ สกุล เลขที่ ชั้น รูป แจ้งมาสาย โดยมีรายการที่ตรงกับ คำค้นหาในช่องข้อมูล ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3

5. ในตารางข้อมูล รหัส ชื่อ สกุล เลขที่ ชั้น รูป แจ้งมาสาย ตามรูปที่ 3 ในคอลัมน์ แจ้งมาสาย จะมีคำว่า ส่งชื่อ เมื่อดูข้อมูลของนักเรียนแล้วแถวใดเป็นแถวที่ต้องการ ให้คลิกที่ ส่งชื่อ ของแถวนั้นได้เลย เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎตามรูปที่ 4

รูปที่ 4

6. ในรูปที่ 4 คือฟอร์มส่งข้อมูล ระบบบันทึกและแจ้าการมาสายของนักเรียน มีรายการสำหรับกรอกข้อมูลดังนี้
1) เหตุผลที่มาสาย มีตัวเลือก ผู้ปกครองมาส่งสาย
2) ถ่ายรูป อัพโหลดรูปถ่ายของนักเรียนเข้าระบบเพื่อส่งรูป
3) เลขประจำตัวนักเรียน
4) ชื่อ ใช้แสดงชื่อของนักเรียน
5) สกุล ใช้แสดงนามสกุลของนักเรียน
6) ชั้น ชั้นเรียนที่นักเรียนอยู่
7) เลขที่ เป็นเลขที่ของนักเรียนคนนี้
8) idรูป เป็นไอดีอ้างอิงในระบบไม่ตรงแก้ไข

ระบบจะเตรียมข้อมูลจากฐานข้อมูลนักเรียนใส่ช่องต่างๆไว้แล้ว ให้ครูนำถ่ายรูปของนักเรียนที่ถ่ายไว้มาอัพโหลดในช่อง ถ่ายรูป ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5

7. เมื่อคลิกที่ ปุ่มเพิ่มไฟล์ จะปรากฎหน้าจอ ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6

8. ให้แทรกไฟล์ รูปถ่ายนักเรียน 1 รูปเท่านั้น หากต้องการส่งภาพเข้าสู่ระบบและส่งรูปใหม่เข้าไปในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ผู้ที่มาสาย

9. คลิกปุ่มอัพโหลด ฟอร์มนี้จะอัพโหลดไฟล์ลงในฟอร์ม

10. คลิกที่ปุ่ม ส่งในหน้าฟอร์มเป็นอันเสร็จขั้นตอนการแจ้งการมาสายของนักเรียนคนนี้

เมื่ออ่านคู่มือการใช้งานจบและใช้งานระบบแจ้งการมาสายแล้ว โปรดประเมินความพึงใจของนวัตกรรมนี้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไปนี้ ขอขอบคุณครับ